Pene

Sika Boom® G

Jednokomponentna poliuretanska pena. Ne sadrži FCKW. Sistem koji reaguje u kontaktu s vlagom. Pre i posle korištenja pene neophodno je vlaženje. Potpuna eksploatacija se postiže dodavanjem dovoljne količine vlage.

Sika Boom® S

Jednokomponentna ekspandirajuća poliuretanska pena.