Specijalne spojnice

Sikadur Combiflex® Strip 1mm

Sistem visokih performansi koji služi za zaptivanje spojnica, a koji se primenjuje na konstruktivne, dilatacione i radne spojnice kao i pukotine. Kada je fiksiran preko spojnice, omogućava nepravilna i velika pomeranja u više smerova, pri čemu je obezbeden visoki kvalitet u pogledu kvaliteta zaptivanja. Sikadur-Combiflex System sastoji se od elastične hidroizolacione trake i odgovarajućeg epoksidnog lepka.

Supporting products and accessories

Sistem za hidroizolaciju i zaptivanje dilatacionih i konstruktivnih spojnica, kao i za vezu (spajanje) krajeva i spojeva između vodonepropusnih membrana na bazi polimer-modifikovanog bitumena i PVC-a kao i drugih vrsta podloga.

Sikaflex® PRO-3 WF

Visokokvalitetna jednokomponentna, elastična masa za zaptivanje na bazi poliuretana, koja očvršćava u kontaktu sa vlagom iz vazduha, sa visokom mehaničkom i hemijskom otpornošću.

Sikaflex® Tank N

Sikaflex® Tank N jednokomponentno elastično sredstvo za zaptivanje spojnica na bazi poliuretana, koje sazreva (vezuje se) u kontaktu sa vlagom iz vazduha.

SikaMembran® Window Inside

SikaMembran® Window Inside je izuzetno elastična i rastegljiva specijalna membrana za zaptivanje prozora, vrata i ploča. Paronepropusna membrana
omogućava bezbedno razdvajanje unutrašnjih i spoljašnjih klimatskih uslova. SikaMembran® Window Inside se može lepiti pomoću SikaHyflex®-220 Window ili Sikaflex® AT Connection.

SikaMembran® Window Outside

SikaMembran® Window Outside je izuzetno elastična i rastegljiva specijalna membrana za zaptivanje prozora, vrata i ploča. Paropropusna membrana obezbeđuje bezbedan prolaz pare ka hladnijoj strani objekta. SikaMembran® Window Outside se može lepiti pomoću proizvoda SikaHyflex®-220 Window ili Sikaflex® AT Connection.