Fasadne spojnice

Sikaflex® PRO-2 HP

Jednokomponentna, elastična masa za zaptivanje na bazi poliuretana koja očvršćava u kontaktu sa vlagom iz vazduha. Pogodna je za dilatacione i statične spojnice, za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Sikaflex® Construction

Visokokvalitetna jednokomponentna, elastična, poliuretanska masa, za zaptivanje spojnica. Može se primenjivati u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima. Očvršćavanje i potpuno sazreva uz prisustvo vlage.

Sikaflex® AT Facade

Elastična zaptivna masa za radne spojnice na svim podlogama na bazi hibrid poliuretana.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica koja očvršćava u dodiru sa vlagom, kao i višenamenski lepak na bazi poiluretana. Pogodna je za unutrašnju i spoljašnju primenu.

Sikacryl® S

Elastično-plastična masa za zaptivanje na akrilno-disperzionoj bazi. Prevashodno se primenjuje kod spojnica sa malim kretanjem koje se nalaze unutar objekta.