Epoksidini sistemi

Sika® Injection-451

Specijalna vrsta epoksidne smole za statička injektiranja (obezbeđena transmisija sila), koja ne sadrži rastvarače, veoma niskog viskoziteta i visoke vrstoće.

Sikadur®-52 Injection LP

Sikadur®-52 injekciona smola tip N i tip LP je dvokomponentna injekciona tečnost niskog viskoziteta, na bazi epoksidnih smola izuzetne jačine, bez rastvarača.