Poliuretanski sistemi

Sika® Injection-101 RC

Nisko viskozna poliuretanska smola za injektiranje koja brzo formira penu, ne sadržaji razređivače i reaguje u dodiru sa vodom, a očvrsne u gustu elastičnu penu fine celularne strukture.

Sika® Injection-105 RC

Poliuretanska smola za injektiranje niskog viskoziteta koja brzo formira penu, ne sadrži rastvarače i reaguje u dodiru sa vodom i koja očvrsne u gustu elastičnu penu fine celularne strukture.

Sika® Injection-203

Elastična, poliuretanska smola za injektiranje niskog viskoziteta, koja ne sadrži rastvarače i stvrdnjava pri suvim, kao i pri vlažnim uslovima i formira elastičnu vodonepropusnu ispunu i zaptivni materijal.

Sika® Injection-575 Integral

Injekciona smola niskog viskoziteta, fleksibilna i na bazi poliuretana.

Sika® Injektion-20 N

Hidroaktivna, jednokomponentna, poliuretanska injekciona smola sa visokom reaktivnošću i niskim viskozitetom.