Vodoneprpusni sistemi

Sika® Injection-101 RC

Nisko viskozna poliuretanska smola za injektiranje koja brzo formira penu, ne sadržaji razređivače i reaguje u dodiru sa vodom, a očvrsne u gustu elastičnu penu fine celularne strukture.

Sika® Injection-105 RC

Poliuretanska smola za injektiranje niskog viskoziteta koja brzo formira penu, ne sadrži rastvarače i reaguje u dodiru sa vodom i koja očvrsne u gustu elastičnu penu fine celularne strukture.

Sika® Injection-203

Elastična, poliuretanska smola za injektiranje niskog viskoziteta, koja ne sadrži rastvarače i stvrdnjava pri suvim, kao i pri vlažnim uslovima i formira elastičnu vodonepropusnu ispunu i zaptivni materijal.

Sika® Injection-575 Integral

Injekciona smola niskog viskoziteta, fleksibilna i na bazi poliuretana.

Sika® Injection-304

Elastični gel za injektiranje veoma niskog viskoziteta na bazi poliakrila koji se veoma brzo pretvara u gel. Prilikom reakcije, ovaj materijal formira vodonepropusni, elastični, ali i čvrsti gel koji dobro prijanja kako na suve, tako i na vlažne podloge.

SikaMur® InjectoCream-100

Novo sistemsko rešenje za blokadu i neutralisanje kapilarne vlage. Nanosi se ubrizgavanjem u prethodno izbušene rupe (otvore) na zidu, korišćenjem SikaAvon ručnog pištolja (600ml).

Sika® Injektion-20 N

Hidroaktivna, jednokomponentna, poliuretanska injekciona smola sa visokom reaktivnošću i niskim viskozitetom.