Suve sredine

Sikafloor®-155 WN

Dvokomponentni epoksidni prajmer na vodenoj osnovi. Koristi se kao prajmer za Sikafloor EpoCem, Sikafloor PurCem i Sikafloor Level proizvode.

Sikafloor®-156

Dvokomponentna epoksidna smola niskog viskoziteta, bez sadržaja rastvarača.

Sikafloor®-169

Sikafloor®-169 je dvokomponentna providna epoksidna smola, niskog viskoziteta, koja izuzetno slabo žuti. Ukupan sadržaj epoksida u čvrstom stanju u skladu je sa metodom ispitivanja Deutsche Bauchemie e.V. (Nemačkog udruženja proizvođača građevinskih hemikalija).

Sikafloor®-161

Sikafloor®-161 je ekonomična, dvokomponentna epoksidna smola niskog viskoziteta.

Sikafloor®-263 SL

Dvokomponentno, ekonomično, višenamensko vezivno sredstvo na bazi epoksidnih smola.

Sikafloor®-264

Dvokomponentna, ekonomična, epoksidna smola u boji.

Sikafloor®-81 EpoCem®

Trokomponentni, epoksidno - cementni, fino struktuirani malter za samoizravnjajuće podne košuljice u tankim slojevima debljine od 1,5 do 3 mm.

Sikafloor®-1 MetalTop

Sikafloor®-1 MetalTop je je jednokomponentni suvi posip za izradu visokokvalitetnih industrijskih podova sa metalnim nekorodirajućim opiljcima, pomešan sa cementom i specijalnim agregatima

Sikafloor®-2 SynTop

Jednokomponentni, obojeni suvi posip sa dodatkom sintetičkih opiljaka, koji se sastoji od mešavine cementa, čvrstih agregata, kompatibilnih dodataka i pigmenata.

Sikafloor®-3 QuartzTop

Sikafloor®-3 QuartzTop je jednokomponentni, sivi ili obojeni suvi posip sa dodatkom specijano biranog visokokvalitetnog kvarcnog agregata. Sastoji se od mešavine cementa, čvrstih agregata, kompatibilnih dodataka i pigmenata.

SikaScreed® HardTop-60

SikaScreed® HardTop-60 je brzo stvrdnjavajući, polimer modifikovani nosivi malter meke plastične konzistencije za horizontalno izravnavanje, koji može da se premazuje drugim premazima i koji je predviđen za nanošenje u sloju minimalne debljine od 8 mm. Ovaj malter se skoro ne skuplja tokom stvrdnjavanja i sušenja i veoma je otporan na abraziju i ima veliku pritisnu čvrstoću.

SikaScreed® HardTop-70

SikaScreed® HardTop-70 je brzovezujući, polimer modifikovani nosivi malter meke plastične konzistencije za horizontalno izravnavanje, koji može da se premazuje drugim premazima. Predviđen je za nanošenje u sloju minimalne debljine od 10 mm.
Ovaj malter se skoro ne skuplja tokom stvrdnjavanja i sušenja, vezuje se u kontaktu sa vlagom i veoma je otporan na abraziju i ima veliku pritisnu čvrstoću.