SikaGard

Sikagard®-700 S

Sikagard®-700 S je jednokomponentna, vodoodbojna impregnacija predviđena za upijajuće cementne podloge. Ova impregnacija dobro prodire u otvorene pore na podlozi, pri čemu obezbeđuje trajnu vodoodbojnost i istovremeno omogućava difuziju vodene pare u oba pravca.

Sikagard®-700 S je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobneimpregnacije (I klasa dubine prodiranja).

Sikagard®-703 W

Tečni, emulzioni premaz na kombinovanoj bazi silana i siloksana koji se koristi za vodotporne impregnacije fasada. Isporučuje se spreman (pripremljen) za upotrebu.

Sikagard®-680 S Betoncolor

Sikagard®-680 S Betoncolor je jednokomponentni, zaštitni premaz na bazi metakrilatne smole, sa niskim sadržajem rastvarača, otporan na starenje, alkalije i atmosferilije. Može se isporučiti kao transparentan (bezbojan) ili u bojama po RAL karti. Primenjuje se na svim vrstama mineralnih podloga uključujući beton ili druge cementne materijale.
Sikagard®-680 S Betoncolor štiti beton od agresivnih atmosferskih uticaja, sa unapređenim karakteristikama efekta *samočišćenja* tretiranih površina. Ne utiče na karakterističnu teksturu betona.
Sikagard®-680 S Betoncolor zadovoljava zahteve standarda EN 1504-2 kao zaštitni premaz.

Sikagard®-675 W ElastoColor

Jednokomponentni, elasto-plastični zaštitni premaz na bazi stiren akrilata dispergovan u vodi, za zaštitu i poboljšanje estetskih karakteristika *izloženih* betona. Može se nanositi preko postojećih premaza ili direktno na betonsku površinu.

Sikagard®-550 W Elastic

Jednokomponentan, plastično-elastičan premaz na bazi akrilne disperzije koji očvršcava pod uticajem UV-zracenja sa odličnim svojstvima premošćavanja pukotina čak i pri temperaturama ispod 0°C.

Sikagard®-545 WE Elastofill

Elastična akrilna kopolimerna disperzija i deo sistema za premošćavanje pukotina koji se sastoji iz: Sikagard-551 S Elastic Primer (sa sadržajem rastvarača) ili Sikagard-552 W Aquaprimer (na bazi vode) kao osnovni premaz, Sikagard-545 W Elastofill kao srednji sloj, Sikagard-550 W Elastic kao završni sloj;

Sikagard®-205 W

Sikagard®-205 W je jednokomponentan površinski premaz u boji, na bazi vode i modifikovane akrilne smole, koji sadrži organsko, aktivno, antibakterijsko zaštitno sredstvo koje dokazano sprečava razvoj bakterija kao što je Staphylococcus aureus i Escherichia coli (prema standardu ISO 22196:2011).

Sikagard®-63 N

Dvokomponentni hemijski otporni premaz od epoksidne smole bez rastvarača.

Sikagard® PoolCoat

Visokokvalitetni Jednokomponentni, premaz na disperzionoj bazi sa visokom postojanošću na vodu za bojenje bazena za plivanje.

Sikagard®-186

Dvokomponentna smola u skladu sa standardom ZTV-BEL-B deo 3, 1995 izdanje, TL/TP BEL-EP (Nemački standard koji definiše zaptivanje i zaštitu betona u saobraćajnim betonskim mostovskim konstrukcijama, ispod završnih slojeva od vruće livenog asfalta ).

Sikagard® WallCoat N

Dvokomponentni premaz u boji na bazi epoksidne smole sa vodenom disperzijom.