Grupe proizvoda

Raparacija betona

Zaštita armature od korozije

Proizvodi za zaštitu armature od korozije.

Vezni most

Proizvodi koje koristimo kad vezni most odnosno S/N vezu.

Reparaturni malteri

Proizvodi za reparaciju i reprofilaciju betonskih elemenata.

Završna obrada

Proizvodi za finu završnu obradu betonskih elemanta.

Zaštita betona

SikaGard

Sika Permacor

SikaAsplit