Tuneli

Tuneli

Proizvodi za zaštitu armirano betonskih struktura za tunele.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je trokomponentni cementni premaz oplemenjen epoksidnom smolom koji sadrži antikorozivno sredstvo (inhibitore korozije), a koristi se kao vezivni premaz i kao zaštita armature od korozije.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-7.

Sika MonoTop®-412 N

Sika MonoTop®-412 N je jednokomponentni, vlaknima ojačan (armiran), strukturalni reparaturni malter, sa izuzetno malim skupljanjem koji ispunjava zahteve klase maltera R4 u skladu sa EN 1504-3.

Sika MonoTop®-910 N

Sika MonoTop®-910 N je jednokomponentan polimer modifikovani cementni premaz koji sadrži silikatnu prašinu, a koristi se kao vezivni premaz i zaštita armature od korozije. Sika MonoTop®-910 N je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-7.

SikaTop®-122 SP

SikaTop®-122 SP je 1-komponentni, cementni, vlaknima obogaćen, reparaturni malter, R4 klase prema zahtevima standarda EN 1504-3.

Sika MonoTop®-723 N

Cementno sredstvo za popunjavanje pora i malter za izravnavanje. Polimer modifikovani malter za obradu površina/završnu obradu koji je spreman za mešanje i u skladu sa zahtevima klase R3 standarda EN 1504-3.

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard-720 EpoCem je trokomponentni malter od modifikovanog epoksida na cementnoj bazi, tiksotropičan sa finom teksturom za izravnavanje i završnu obradu betonskih kao i površina od maltera ili kamena .

Sikagard®-700 S

Sikagard®-700 S je jednokomponentna, vodoodbojna impregnacija predviđena za upijajuće cementne podloge. Ova impregnacija dobro prodire u otvorene pore na podlozi, pri čemu obezbeđuje trajnu vodoodbojnost i istovremeno omogućava difuziju vodene pare u oba pravca.

Sikagard®-700 S je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobneimpregnacije (I klasa dubine prodiranja).

Sikagard®-680 S Betoncolor

Sikagard®-680 S Betoncolor je jednokomponentni, zaštitni premaz na bazi metakrilatne smole, sa niskim sadržajem rastvarača, otporan na starenje, alkalije i atmosferilije. Može se isporučiti kao transparentan (bezbojan) ili u bojama po RAL karti. Primenjuje se na svim vrstama mineralnih podloga uključujući beton ili druge cementne materijale.
Sikagard®-680 S Betoncolor štiti beton od agresivnih atmosferskih uticaja, sa unapređenim karakteristikama efekta *samočišćenja* tretiranih površina. Ne utiče na karakterističnu teksturu betona.
Sikagard®-680 S Betoncolor zadovoljava zahteve standarda EN 1504-2 kao zaštitni premaz.

Sikagard®-675 W ElastoColor

Jednokomponentni, elasto-plastični zaštitni premaz na bazi stiren akrilata dispergovan u vodi, za zaštitu i poboljšanje estetskih karakteristika *izloženih* betona. Može se nanositi preko postojećih premaza ili direktno na betonsku površinu.

Sikadur®-32 Normal

Sikadur®-32 Normal je strukturni, dvokomponentni lepak, otporan na vlagu, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnih punila, koji je predviđen za korišćenje na temperaturama između +10°C i +30°C.