Mostovske konstrukcije

Mostovske konstrukcije

Specijalni malteri koji se koriste za mostovske konstrukcije

Sistemi

Repararacija betona

Sistemi reparacije oštećenih armirano betonskih elemenata mostvskih konstrukcija.

Zaštita betona

Specijalni sistemi zaštitnih pramza za betonske elemente kod mostovksih konstrukcija.