Gotovi reparaturni malteri

Gotovi reparaturni malteri

U zavisnosti od hemijskog sastava od čega su načinjeni, gotovi reparaturni malteri se mogu podeliti na sledeće grupe:

Različiti hemijski sastav materijala

Cementni malteri

Reparaturni malteri na cementnoj bazi, različitih namena.

Epoksidno-cementni sistemi

Visokokvalitetni epoksidno-cementni malteri.

Paropropusni malteri

Paroprousni malteri koje najčešće koristimo za isušivanje vlažnih zidova.