Reduktori vode

Sika® ViscoCrete®-20 HE

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata za proizvodnju livenih prefabrikovanih elemenata visoke čvrstoće.

Sika® ViscoCrete®-3070

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata za umerene transporte betona i letnje uslove betoniranja.

Sika® ViscoCrete®-1020 X

Sika® ViscoCrete®-1020 X je univerzalni superplastifikator koji se koristi za postizanje visokog kvaliteta betona uz produžetak ugradivosti.

Sika® ViscoCrete®-3067 X-Treme

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata za klasične i pumpane betone u hladnijim vremenskim uslovima.

Sika® Plastiment® BV-40 Liquid

Plastifikator za betone koji redukuje vodu, obezbeđuje bolju obradivost i ugradivost i daje veće čvrstoće betona.

Sika® Plastiment® R-20

Plastifikator sa retardirajućim dejstvom, za letnje uslove betoniranja kada je potrebno odložiti vreme vezivanja betona.