Silikatna prašina

Sikacrete® AR

Praškasti dodatak za poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika betona na bazi najnovije silicafume tehnologije.

SikaFume® HR/TU

Praškasti dodatak za poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika betona na bazi mikrosilike.