Aditivi za VDP betone

Vodonepropsusni betoni

Sika® ViscoCrete®-3070

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata za umerene transporte betona i letnje uslove betoniranja.

Sika® ViscoCrete®-1020 X

Sika® ViscoCrete®-1020 X je univerzalni superplastifikator koji se koristi za postizanje visokog kvaliteta betona uz produžetak ugradivosti.

Sika® ViscoCrete®-5380 I

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata sa sekundarnim dejsvom ubrzanog vezivanja betona. 

Sika® ViscoCrete®-4000

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata koji se koristi kada je potrebno dugo održavanje konzistencije betona u ekstremnim letnjim uslovima.

Sika® Plastocrete® N liquid

Aditiv za spravljanje vodonepropusnih betona.