Betoni visokih čvrstoća

Sika® ViscoCrete®-1020 X

Sika® ViscoCrete®-1020 X je univerzalni superplastifikator koji se koristi za postizanje visokog kvaliteta betona uz produžetak ugradivosti.

Sika® ViscoCrete®-5380 I

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata sa sekundarnim dejsvom ubrzanog vezivanja betona. 

Sika® ViscoCrete®-4000

Hiperplastifikator na bazi modifikovanih polikarboksilata koji se koristi kada je potrebno dugo održavanje konzistencije betona u ekstremnim letnjim uslovima.

SikaFume® HR/TU

Praškasti dodatak za poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika betona na bazi mikrosilike.

Sikacrete® AR

Praškasti dodatak za poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika betona na bazi najnovije silicafume tehnologije.

SikaControl®-40

Kompenzator skupljanja betona.