Dodaci za prskane betone

Sika® Sigunit® L-20

Dodatak za prskane betone mokrim postupkom.

Sika® Sigunit®-49 AF

Praškasti nealkalni dodatak za prskane betone suvim postupkom.

Sika® Sigunit® L-53 AF

Dodatak za prskane betone mokrim i suvim postupkom.

Sika® Sigunit® L-22

Dodatak za prskane betone mokrim i suvim postupkom.

Sika® Sigunit® L-72 AF

Dodatak za prskane betone mokrim i suvim postupkom.

Sika® Sigunit® L-93 AF

Najnoviji dodatak za prskane betone mokrim i suvim postupkom.

SikaTard® S

Blokator vezivanja cementa i stabilizator maltera i betona

SikaTard®-930

Stabilizator betona i blokator vezivanja cementa.

SikaFume® HR/TU

Praškasti dodatak za poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika betona na bazi mikrosilike.

Sikacrete® AR

Praškasti dodatak za poboljšanje fizičko-hemijskih karakteristika betona na bazi najnovije silicafume tehnologije.