Brodogradnja

Sikaflex®-291

Jednokomponentna, visoko kvalitetna masa, upotrebljiva za zaptivanje i fugovanje, posebno razvijena za primenu u brodogradnji.

Sikaflex®-265

Stabilan jednokomponentan poliuretanski lepak visokih performansi u obliku crne paste, koja sa vlagom iz vazduha stvrdnjava u čvrst elastomer.

Sikaflex®-521 UV

Višenamenska jednokomponentna hibridnopoliuretnaska masa za lepljenje i zaptivanje, koja upijanjem vlage iz vazduha polimerizira u postojan elastomer.

Sikaflex®-290 DC PRO

Sikaflex-290 DC je jednokomponentna poliuretanska masa za zaptivanje fuga na tradicionalnim brodskim podovima od drveta.

Sika® Primer-290 DC

Prozirna, malo žuckasta, niskoviskozna tečnost koja se suši u dodiru sa vlagom iz vazduha, a služi za pripremu površina za fugovanje palube sa Sikaflex-290 DC ili za lepljenje sa Sikaflex 298.

Sika® Primer-206 G+P

Crna tečnost koja stvrdnjava sa vlagom iz vazduha, a služi za pripremu površina za lepljenje, specijalno kod direktnog zastakljivanja, sa različitim Sika poliuretanskim lepkovima.

Sika® Primer-209 D

Crno pigmentirana, niskoviskozna tečnost koja reaguje sa vlagom iz vazduha, a služi za pripremu lakiranih površina i površina od veštačkih materijala koji se lepe sa Sikaflex proizvodima.