Građevinske komponente

Lepljenje stakala

Strukturno lepljenje stakla na ram poboljšava čvrstinu prozora. Kao rezultat toga je da staklo podržava okvir, a ne kao do sada gde je okvir bio taj koji je podržavao staklo. Ovo ima za posledicu poboljšanje kvaliteta i veću slobodu u dizajniranju prozora. Krilo (ram) prozora se može smanjiti (stanjiti) što omogućava više svetla kao i poboljšanje termičkih karakteristika kompletnog prozora.