Rešenja i proizvodi

 • Građevinarstvo

  Građevinarstvo

  Sektor za građevinarstvo razvija profesionalna rešenja za lepljenje, zaptivanje, izolaciju, ojačavanje i zaštitu nosećih konstrukcija i blisko sarađuje sa inženjerima, arhitektama, distributerima, proizvođačima i izvođačima radova na optimizaciji izbora adekvatnog proizvoda.
  Sika, u svojoj ulozi dobavljača, po potrebi šalje stručnjake na gradilišta kao pomoć inženjerima i daje garanciju za pravilnu primenu Sika proizvoda.
  Stoga, naš cilj je da ostvarimo dodatnu vrednost koja je od koristi za obe strane i to u okviru vrednosti celog projekta, od mogućnosti idejnog projekta, do lakoće eventualnog održavanja.

  Građevinarstvo
 • Industrija

  Industrija

  Sektor za industriju razvija proizvode i rešenja za lepljenje i zaptivanje koji imaju široku primenu u automobilskoj industriji i brodogradnji, kao i u proizvodnji autobusa, kamiona i vozova. Ovi materijali imaju veliku primenu u industrijskoj proizvodnji kod izrade određenih instrumenata, alata, klima i ventilacionih uređaja, kao i kod izrade aluminijumskih i čeličnih konstrukcija (prozori, vrata i sl), fasada, reklamnih panoa itd. Sektor za industriju osnovan je kao zasebna poslovna jedinica sredinom 80 –ih godina prošlog veka i kao takva, sve do danas veoma uspešno posluje u celom svetu.

  Industrija