Sika® ThermoCoat Silicate Primer

Silikatna strukturna podloga

Sika® ThermoCoat Silicate Primer je silikatna podloga grublje završne teksture koja se koristi kao prajmer pre ugradnje Sika® ThermoCoat SilicateTop i Sika® ThermoCoat-690 Si&Si fasadnih maltera i Sika® ThermoCoat Silicate Color fasadne boje u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika® ton karte. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prianjao na podlogu. 

  • Formiranje strukture na podlozi za poboljšanje prionljivosti fasadnih maltera
  • Ujednačavanje upojnosti podloge
  • Bele boje ili istoniran u neku od nijansi Sika® Tint System-a
  • Dodatno učvršćivanje podloge
  • Visoka paropropusnost i slabo upijanje vode
  • Odlična adhezija za preporučene podloge