Sika® ThermoCoat Acryl Primer

Akrilna strukturna podloga

Sika® ThermoCoat Acryl Primer je akrilna, strukturna podloga koja se koristi kao premaz pre ugradnje Sika® ThermoCoat AcrylTop i Sika® ThermoCoat Acryl EPS fasadnih maltera u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika® ton karte. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prianjao na podlogu.

  • Formiranje strukture na podlozi za poboljšanje prionljivosti fasadnih maltera
  • Ujednačavanje upojnosti podloge
  • Bele boje ili istoniran u neku od nijansi Sika® ton karte
  • Dodatno učvršćivanje podloge
  • Visoka vodoodbojnost i slabo upijanje vode
  • Odlična adhezija za preporučene podloge