Sikagard®-700 S

Vodoodbojna impregnacija na bazi siloksana

Sikagard®-700 S je jednokomponentna, vodoodbojna impregnacija predviđena za upijajuće cementne podloge. Ova impregnacija dobro prodire u otvorene pore na podlozi, pri čemu obezbeđuje trajnu vodoodbojnost i istovremeno omogućava difuziju vodene pare u oba pravca. Sikagard®-700 S je u skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobne impregnacije (Dubina prodiranja: Klasa I, < 10 mm).

  • Redukuje kapilarnu apsorpciju vode.
  • Smanjuje cvetanje.
  • Smanjuje prodor prljavštine u pore.
  • Poboljšava termoizolaciju.
  • Može da se premazuje premazima na bazi rastvarača i disperzijama npr Sikagard-680 S ili Sikagard 675 Elastocolor W.
  • Ima veću postojanost i otpornost od standardnih materijala na bazi silikona.
  • Obično ne menja izgled podloge.
  • Smanjuje prodor i kretanje jona hlora.
  • Ne deluje kao parna brana.