Sikagard®-706 Thixo

HIDROFOBNA IMPREGNACIJA (PASTA/GEL) NA BAZI SILANA

Sikagard®-706 Thixo je jednokomponentna reaktivna impregnacija (gel) na bazi silana. Bez sadržaja rastvarača sa ~ 80% aktivnih supstanci.
Sikagard®-706 Thixo je usklađen sa najvišim zahtevima standarda EN 1504-2 za hidrofobne impregnaciju (dubina prodiranja klase II i otpornost na naprezanje usled ciklusa smrzavanje i odmrzavanja u prisustvu soli za odmrzavanje).

  • Tiksotropna konzistencija (bez curenja na vertikalnim površinima i površinama iznad glave) omogućava nanošenje dovoljnih/propisanih količina materijala bez gubitaka, čime se osigurava adekvatna dubina penetracije.
  • Redukuje apsorpciju vode
 
  • Redukuje apsorpciju agresivnih ili štetnih soli/supstanci koje se rastvaraju u vodi (npr. soli za odmrzavanje ili hloridi iz morskog okruženja)
  • Ne utiče negativno na propustljivost vodene pare
  • Ne ostavlja film na površini
  • Spreman za upotrebu
  • Dugotrajno dejstvo i zaštita, velika dubina penetracije
  • Povećava otpornost betona na cikluse smrzavanja i otapanja, kao i na soli za odmrzavanje
  • Otporan na morsku vodu
  • Nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC)