Sika® Sanisil®

SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA ZA SANITARNU PRIMENU

Sika® Sanisil® je jednokomponentna, silikonska, elastična zaptivna masa u boji. Silikon bez skupljanja sa dugotrajnom otpornošću na gljivice i buđ.

▪ Dobra dugotrajna otpornost na gljivice i buđ
▪ Veoma dobra adhezija na većinu neporoznih podloga
▪ Odlična otpornost na UV zračnje i vremenske uslove
▪ Bez razređivača (po TRGS 610)
▪ Visoka elastičnost i fleksibilnost