SikaBond®-151

ELASTIČNI LEPAK ZA DRVENE PODOVE

SikaBond®-151 je jednokomponentni lepak za drvene podove, za sve vrste drvenih podnih obloga i pogodan je za većinu uobičajenih vrsta podloga. Ovaj elastični lepak se lako raspoređuje po podlozi i ostavlja stabilne brazde prilikom nanošenja gleterom.

  • Lako se raspoređuje po površini
  • Stabilne brazde prilikom nanošenja gleterom
  • Dobra kompatibilnost sa lakovima
  • Prohodan posle 8 sati
  • Veoma niske emisije