Sikaflex®-118 Extreme Grab

GRAĐEVINSKI LEPAK

Sikaflex®-118 Extreme Grab je jednokomponentan građevinski lepak sa veoma jakim inicijalnim vezivanjem, za većinu građevinskih materijala i podloga. Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

  • Veoma jako inicijalno vezivanje
  • Lepljenje teških predmeta bez privremenog fiksiranja
  • Dobra obradivost
  • Veoma niske emisije
  • Lepak i zaptivna masa sa CE oznakom