Svima nama je potreban oslonac poput materijala od drveta nastalog od drveća sa čvrstim korenjem. Vratite prirodnu čvrstinu drvenom podu i pravilno ga zalepite. Kao i u prirodi, dobar vezivni materijal mora da bude fleksibilan kako bi nadomestio razna smicanja, kao što su ona između neorganske podne obloge i organskog drvenog poda. Sika sistemi za polaganje drvenih podova kreirani su tako da ispunjavaju zahteve Vaše odabrane podne obloge, nove ili postojeće podloge ili košuljice, Vašeg izvođača parketarskih radova i očekivanja vlasnika i krajnjih korisnika.

Architect's office and blueprint on desk with wood floor
Održivi, dugotrajni drveni podovi su naš standard

Sika elastični lepkovi su se tokom mnogo godina pokazali odličnim, tako što spajanje drvenih podova sa podlogom čine postojanim, dugotrajnim, čvrstim i otpornim. Nastavljamo sa unapređenjem kvaliteta naših najnovijih proizvoda i sledimo put održivog lepljenja koje ima adaptibilna mehanička svojstva, a pridržavamo se najnovijih i najviših EHS standarda (zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti).

Polaganje drvenog poda je složen proces, gde nekoliko parametara mora da se složi da bi se dobili dobri rezultati. Pored lokalne građevinske prakse, klimatskih uslova i propisa, treba proveriti specifična uputstva proizvođača drvenih podova pre nego što se potvrdi primena najpodesnijeg sistema ugradnje.

Wood floor bonding with SikaBond adhesive
Sika obezbeđuje kompletan sistem za polaganje drvenih podova – od podloge do lakiranja

Polaganje drvenog poda započinje analizom i pripremom podne košuljice, a završava se lakiranjem i premazivanjem drvenog poda uljem. Sika ima proizvode i poseduje stručno znanje da Vam pomogne da postignete najbolje rezultate u svim situacijama. Naša sistemska rešenja kreirana su tako da budu izbalansirana da pružaju drvenom podu zaštitu, da je sa unutrašnje strane pod čvrsto zalepljen, a da se sa gornje strane zaštiti i sija. Izaberite Sika sistemska rešenja za kompletan proces ugradnje, od nivelisanja do lakiranja.

The Whole Package Includes Our Products and Our Expertise

Podne obloge i karakteristike košuljica

Preduslov za održivost i lepotu drvenog poda jeste čvrsta i suva košuljica. Stoga košuljici treba pažljivo pristupiti.

Saznajte više o metodama procene košuljica.

Popravka i priprema košuljica

Ako je košuljica ravna, čvrsta i dovoljno suva, onda je potrebno samo mehaničko pripremanje površine, kao što je brušenje i čišćenje pre nego što je moguće izvršiti lepljenje drvenog poda.

Saznajte više o potencijalnim problemima vezanim za podne košuljice i datim rešenjima. 

Rešenja za prethodnu obradu podloge pomoću osnovnog premaza

Prajmeri vrše nekoliko uloga kod pripremanja površine poda: nivelisanje, popunjavanje ili samu ugradnju poda. Premazivanje podloge umnogome će poboljšati prijanjanje, ograničiće upijanje i sprečiće da vazduh izlazi iz podloge, što može da dovede do stvaranja mehurića.

Saznajte više o našim osnovnim premazima, smešama za nivelisanje i košuljicama.

Rešenja za nivelisanje drvenih podnih obloga

Suva, ravna i čvrsta podloga/košuljica je preduslov za ugradnju bilo kog poda. Ukoliko je potrebno popraviti, popuniti ili izravnati podlogu, postoji nekoliko faktora koji moraju da se uzmu u obzir::

  • Čvrstoća podloge
  • Čišćenje
  • Sušenje osnovne podloge
  • Vreme stvrdnjavanja i sušenja
  • Slabe i ‘elastične/savitljive’ podne obloge


Saznajte više o našim osnovnim premazima, smešama za nivelisanje i košuljicama.

Lepkovi za drvene podove

Lepak mora da drži drvo na jednom mestu, da ga poveže sa košuljicom ispod i prenese pritisak koji potiče od prirodnog širenja i skupljanja na uglavnom krutu košuljicu. Neželjeno ali prirodno smicanje drveta može da se vidi kao zakrivljenost, formiranje spojeva ili, u ekstremnim situacijama, propadanje lepka ili košuljice.
Postoje tri klase lepkova za lepljenje drvenih podova:

  • Čvrsti lepkovi
  • Čvrsto-elastični lepkovi
  • Elastični lepkovi


Naša linija SikaBond® lepkova snažno lepi drvene podove na većinu podloga, uključujući beton, ivericu, kao i izravnate i popunjene delove podloge koja je adekvatno pripremljena.

Saznajte više o lepkovima za lepljenje drvenih podova.

Drvo

Drvo je jedina obnovljiva, biorazgradiva i dugotrajna sirovina, koja može da se reciklira, energetski je efikasna i izuzetno lepa. Uglavnom postoje dve klase drvenih podova: podovi proizvedeni od čvrstog drveta i podovi od gotovog parketa. Koje god drvo da koristite, tu je SikaBond® lepak za drvene podove koji ispunjava zahteve za trajnom, održivom vezom sa košuljicom.

Lakovi i ulja

Čvrsti drveni podovi se uglavnom ugrađuju kao nedovršeni, za razliku od sistema gotovih parketa koji se ugrađuju kao gotovi proizvodi. Prema tome, nakon polaganja čvrstog drvenog poda i ostavljanja vremena da odabrani lepak očvrsne, drvo se hobluje i vrši se završna obrada u nekoliko koraka.

Sika Synteko® sistemi za završnu obradu drvenih podova kreirani su za lakiranje, nanošenje ulja, čišćenje i održavanje čvrstih drvenih podova. Napravljeni su za izvođače radova koji vode računa o kvalitetu drvenih podova, koji cene što se ovi proizvodi lako apliciraju, što imaju produženu trajnost i što gotovim drvenim podovima pružaju prirodni izgled.

Naši lepkovi za drvene podove odgovaraju mnogim vrstama drvenih podova

Wood floor bonding with SikaBond adhesive
Wood floor bonding with SikaBond adhesive
Wood floor bonding with SikaBond adhesive
Application of wood floor adhesive

i mnogim tipovima projekata

Wood floor installed by an infinity swimming pool
Residential living room interior finishing wood floor bonded with adhesive
Wood floor bonding with Casco adhesive in Landamäreskolan school in Sweden
Wood floor in gallery

Glavni brendovi

SikaBond®
Sikafloor® Primer
Sikafloor® Level
Sika Synteko®