Sikaplan® TB-15

Polimerna hidroizolaciona krovna membrana

Sikaplan® TB-15 (debljine 1,5  mm) je višeslojna, sintetička, hidroizolaciona krovna membrana ojačana poliesterom na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO) vrhunskog kvaliteta sa sadržajem stabilizatora i uloškom netkanog staklenog voala prema standardu EN 13956. Sikaplan® TB-15 je krovna membrana koja se vari vrelim vazduhom, predviđena za direktno primenu u svim svetskim klimatskim uslovima. Sikaplan® TB-15 se proizvodi sa uloškom netkanog staklenog voala koji obezbeđuje stabilnost dimenzija. Sikaplan® TB-15 je Sikaplan® krovna membrana koja se koristi u slobodno položenim opterećenim sistemima i za obradu detalja. Sikaplan® TB-15 membrane se ne proizvode prednapregnute i imaju potpuno ugrađeni nosač bez opasnosti od delaminacije ili prodora vode. Dimenzionalna stabilnost Sikaplan® TB-15 membrane je odlična.

  • Izuzetna otpornost na vremenske uticaje, uključujući i trajno UV zračenje
  • Odlična fleksibilnost pri niskim temperaturama
  • Otpornost na mikroorganizme
  • Nisu prednapregnute
  • Velika otpornost na opterećenja izazvana udarcima
  • Odlična sposobnost zavarivanja
  • Nema opasnosti od delaminacije ili deformacija od vode
  • Kompatibilne sa starim bitumenskim oblogama
  • Može da se reciklira