Sikalastic®-641

Visokokvalitetni, jednokomponentni, završni tečni poliuretanski premaz sa velikim udelom suve materije, mirisa niskog intenziteta za SikaRoof® i-Cure sisteme

Sikalastic®-641 je hladni, jednokomponenti, bešavni, izuzetno savitljivi i UV otporan poliuretanski premaz koji se vezuje vlagom iz vazduha, sa mirisom niskog intenziteta, kreiran da obezbedi jednostavnu primenu i trajno rešenje kao deo SikaRoof® i-Cure sistema.

 • Jednokomponentni premaz – nema mešanja, spreman za upotrebu, jednostavna ugradnja
 • UV otporan – Visoka refleksija (RAL9016) i otpornost na mogućnost da materijal požuti
 • Hladno nanošenje - nije potrebna ni toplota ni plamen
 • Slab miris – prikladno za projekte osetljive na miris
 • Veliki udeo suve materije
 • Bešavna membrana
 • Kompatibilno sa Sika® Reemat Premium – jednostavna upotreba oko detalja
 • Može lako da se ponovo premaže ako je potrebno – nije potrebno guljenje
 • Paropropusnost – dozvoljava podloži da diše
 • Izuzetno savitljiv i ima sposobnost premošćavanja pukotina – zadržava savitljivost čak i pri niskim temperaturama
 • Dobra prionljivost na većinu podloga - pogledati tabelu osnovnih premaza
 • Brzo stvrdnjava – kiša ne može da ga ošteti skoro odmah nakon nanošenja (pogledati tabelu)
 • Jaka otpornost na uobičajene hemikalije iz atmosfere