Sikaplan® G-15

POLIMERNA MEMBRANA ZA HIDROIZOLACIJU MEHANIČKI PRIČVRŠĆENIH KROVOVA

Sikaplan® G-15 (debljine 1,5 mm) je višeslojna, sintetička, hidroizolaciona krovna membrana ojačana poliesterom na bazi visokokvalitetnog polivinil hlorida (PVC) prema standardu EN 13956.

  • Otporna na trajno UV zračenje
  • Otporna na trajno izlaganje dejstvu vetra
  • Velika propusnost vodene pare
  • Otporna na sve uobičajene uticaje okoline
  • Zavarivanje toplim vazduhom bez primene otvorenog plamena
  • Može da se reciklira