Sikalastic®-8800

TEČNA MEMBRANA NA BAZI ČISTE POLIUREE

Sikalastic®-8800 je dvokomponentna elastična tečna membrana na bazi poliuree, dobre hemijske otpornosti, sa 100% čvrstih supstanci i veoma brzim vezivanjem.

  • Veoma brzo reagovanje i vezivanje
  • Površina može da se koristi skoro odmah nakon ugradnje
  • Može da se nanosi na temperaturama od -20°C do +50°C
  • Funkcioniše na konstantno suvim temperaturama od -30°C do +100°C
  • Odlično premošćavanje pukotina
  • Dobra otpornost na hemikalije
  • Odlična otpornost na abraziju
  • Može požuteti usled izlaganja UV svetlosti
  • Nije otporan na biogenu sumpornu kiselinu