Kompanija Sika postupa u skladu sa programom odgovornog poslovanja pod nazivom Responsible Care®. Ovaj program je dobrovolja globalna inicijativa hemijske industrije u okviru koje kompanije, putem svojih nacionalnih udruženja, međusobno sarađuju u cilju konstantnog unapređenja svojih aktivnosti na polju zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine, kao i radi komunikacije sa zainteresovanim stranama u vezi sa svojim proizvodima i procesima.Kompanija Sika je potpuno uključena u program „Responsible Care“ koji je širom sveta započela hemijska industrija.

Kompanija Sika je posvećena uvođenju i održavanju sistema ekološkog menadžmenta u skladu sa standarom ISO 14001 na svetskom nivou. Trenutno, 51 kompanija – što predstavlja oko 90% prodaje na nivou Grupe – posluje u skladu sa ovim ekološkim standardom. Izazov za unapređenje u ekološkom smislu kompanija Sika vidi kao pravu priliku na tržištu. Danas ekološka pitanja predstavljaju pokretačku snagu za oko 50% svih projekata u oblasti istraživanja i razvoja.

Etički principi programa Responsible Care® pomažu našoj grani privrede da posluje bezbedno, profitabilno i sa brigom o budućim generacijama, a ovaj program dobio je priznanje od strane UNEP-a, na Svetskom samitu o održivom razvoju, 2002. godine kao program koji pruža značajan doprinos održivom razvoju.