Sika se pridržava Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija

Godine 2009. kompanija Sika AG upisana je u registar učesnika u Globalnom dogovoru UN i danas aktivno učestvuje u globalnoj inicijativi odgovornog poslovanja. Rukovodstvo i zaposleni naše kompanije posvećeni su nastojanjima da Globalni dogovor i principi ove inicijative postanu deo strategije, kulture i svakodnevnog poslovanja naše kompanije, kao i angažovanju na zajedničkim projektima kojima se promovišu širi ciljevi razvoja Ujedinjenih nacija, od kojih se posebno ističe projekat „Milenijumski ciljevi razvoja“.

Deset principa Globalnog dogovora UN
Kompanija Sika prihvata, podržava i primenjuje niz osnovnih vrednosti u oblastima ljudskih prava, propisa o radu, životne sredine i borbe protiv korupcije.

Ljudska prava
1. Kompanije treba da podržavaju i poštuju zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava; i
2. ne smeju učestvovati u kršenju ljudskih prava

Prava radnika
3. Kompanije treba da podrže slobodu udruživanja i pravo na kolektivne ugovore
4. eliminišu sve oblike prisilnog i prinudnog rada
5. zabrane dečiji rad; i
6. eliminišu diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjima

Zaštita životne sredine
7. Kompanije treba da preduzimaju preventivne mere u vezi sa zaštitom životne sredine;
8. da preduzimaju mere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu; i
9. da ohrabruju razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu.

Antikorupcija
10. Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, uključujući iznude i pronevere.