Naš odnos sa kupcima, dobavljačima, državnim organima i javnošću, rukovođeni su etičkim standardima. Naša kompanija postupa u skladu sa zakonima i propisima koji obuhvataju i međunarodne zakone o radu i konkurenciji. Nezavisno od zakona određenih zemalja, naša kompanija primenjuje sledeće minimalne zahteve.

  • Naša kompanija ne pravi kompromise u vezi sa integritetom
  • Naše ponašanje na tržištu usmereno je rezultate i objektivnost. Naša kompanija ne pregovara sa konkurencijom o cenama, količinama ili tržištima. Mi ne zloupotrebljavamo dominantan položaj na tržištu. Naše izjave o konkurenciji su istinite i objektivne.
  • U našoj kompaniji nema ni aktivne, niti pasivne korupcije.
  • Mi primenjujemo najnovije bezbednosne standarde na proizvodnju, a naša rešenja su u skladu sa takvim standardima tokom celog svog veka trajanja.
  • Naša kompanija primenjuje najnovije standarde u vezi sa zaštitom radnika i naknadom štete svojim zaposlenima, koji su u skladu sa principima UN o ljudskim pravima i međunarodnim zakonima o radu.
  • Mi primenjujemo mere kojima se obezbeđuje postupanje u skladu sa ovom politikom.

    U slučaju nabavki ili u slučaju „loše prakse“, insistiramo na potpunom obelodanjivanju  kritičnih praksi od strane lokalnog rukovodstva nadležnom korporativnom sektoru.