Princip održivog razvoja je blisko povezan sa kvalitetno obučenim osobljem i potencijalima.

Zahvaljujući načinu upravljanja koji podrazumeva saradnju, kao i usmerenom razvoju i kontinuiranim edukativnim programima, promoviše se istinsko angažovanje zaposlenih i pomaže dinamičan razvoj kompanije.

Poštovanje različitosti

Sika promoviše radnu atmosferu u kojoj je zaposlenima omogućen napredak u skladu sa njihovim stručnim kvalifikacijama i ličnim sposobnostima. Zahvaljujući načinu upravljanja koji podrazumeva saradnju i praktikovanje delegiranja odgovornosti na što niže organizacione nivoe, podržava se angažovanost svih zaposlenih. Diskriminacija bilo kakve vrste se nikako ne toleriše. Međusobno poštovanje i poverenje u rukovodstvo i kolege je od suštinskog značaja. Dinamičan razvoj kompanije Sika istovremeno zahteva nove oblike saradnje i spremnost za promene. U tom smislu, značajna je integracija ljudi iz veoma različitih sfera, kao i napredak i globalna razmena znanja i iskustava. Linijski menadžeri i menadžeri za ljudske resurse imaju na raspolaganju razne platforme i komisije, npr. Konsultantski tim za razmenu iskustava u vezi sa primerima dobre prakse.

Posvećenost zaposlenih

Kompanija Sika nastoji da njeni zaposleni budu zadovoljni svojim radom i uspehom kompanije. To se vidi i iz slogana „Budi ponosan na Siku i pusti da se Sika ponosi tobom!”. Hijerarhija u okviru kompanije je jasno uređena i preovlađuje princip delegiranja odgovornosti na što niže organizacione nivoe. Ovakav način upravljanja omogućava učešće zaposlenih u procesima i donošenju odluka. Regionalne kompanije vrše detaljne analize kako bi se utvrdilo koliko su zaposleni na lokalnom nivou zadovoljni. Na svetskom nivou, promene u vezi sa zaposlenima služe kao pokazatelj nivoa zadovoljstva zaposlenih.

Razvoj zaposlenih

Sistem upravljanja ostvarivanjem rezultata i talentovanim pojedincima u okviru kompanije Sika, pruža podršku sistematičnom planiranju unapređenja zaposlenih na više položaje i pomaže kompaniji u prepoznavanju talentovanih pojedinaca kako bi se oni planirano usavršavali i napredovali. Tako se stvara izvor talentovanih pojedinaca za razne rukovodeće funkcije. U potrazi za talentovanim pojedincima, razmatraju se niži nivoi rukovodstva, uključujući i nivoe ispod viših rukovodilaca. Zaposleni se zatim raspoređuju na izvore talentovanih pojedinaca u određenim oblastima poslovanja kako bi se posebno pripremili za nove odgovornosti. Značajni elementi u razvoju potencijalnih rukovodilaca su sledeći: paralelna obuka, dodatna edukacija i novi, raznovrsni zadaci, iskustvo u drugim zemljama i kulturama.