Naša obaveza i odgovornost je da održimo ravnotežu u poslovanju sa našim klijentima. Kontinuirano pratimo naše ponašanje i poteze koji moraju biti u skladu sa poslovnim obavezama. Naš stalni cilj je da radimo na poboljšanju dobrobiti organizacije, okoline i odnosa sa ljudima sa kojima sarađujemo.

U znak sećanja na Romualda Burkarda koji je zastupao treću generaciju porodice Vinkler osnivača kompanije Sika, 2005. godine osnovana je Fondacija Romuald Burkard. Romuald Burkard Fondacija

Menadžment i zaposleni u kompaniji Sika posvećeni su i pridržavaju se Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija ( UN Global Compact ). Ti principi su deo strategije, kulture i delovanja naše kompanije. Globalni dogovor

Kompanija Sika ima snažan osećaj društvene odgovornosti, aktivno prati i promoviše najviše zdravstvene i bezbednosne standarde za svoje zaposlene i klijente. Stoga je učesnik programa“Responsible Care”. Responsible Care

Kompanija Sika deluje u skladu sa zakonima i propisima, uključujući i zakon o konkurenciji. Naša globalna strategija jeste fer ponašanje na tržištu. Klijenti

Kooperativni način upravljanja / razvoj i obrazovni programi / angažovanje zaposlenih. Zaposleni