U 2009. godini kompanija Sika je investirala oko 10 miliona švajcarskih franaka u bezbednost i zaštitu životne sredine. Kompanija Sika konstantno ulaže u smanjenje potrošnje vode, zaštitu od požara i redukciju otpada. 93 stalno zaposlene osobe u našoj kompaniji rade na projektima vezanim za očuvanje životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i na energetsko održivosti.