U 2010. godini, energetska ušteda je iznosila 1.259 TJ. Više od pola potrebne energije, 60%, Sika je koristila u formi električne energije. Udeo prirodnog gasa kretao se oko jedne četvrtine. Ostatak je pokriven uljem za loženje i malim delom, centralnim grejanjem. Količina potrošene energije po toni proizvoda se nije promenila i iznosi 616 MJ/t.
Količina organskih jedinjenja ugljenika prebačena u otpadnim vodama do postrojenja za prečišćavanje, u prikazanoj godini je porasla za 24% (2008: -3%), sa 34 t na 42 t. Sadržaj rastvorene neorganske soli u otpadnim vodama je ostao otprilike na istom nivou: 118 t (2008: 116 t). U svim Sika kompanijama godinama se prati emisija teških metala u otpadne vode; vrednosti na svim lokacija su ispod zakonom dozvoljenih granica.