Ideja vodilja kompanije Sika je posvećenost održivom razvoju. Ova vodeća zamisao garantuje ispunjenje svih potreba sadašnje generacije bez opasnosti da budući naraštaji neće biti u mogućnosti da obezbede uslove za ispunjenje svojih potreba. Ovakav koncept naglašava sveobuhvatan cilj koji rukovodstvo kompanije i njeni zaposleni postavljaju pred sebe u svakodnevnim aktivnostima. Na taj način su ekonomski, ekološki i društveni aspekti međusobno usklađeni i bolje povezani u zajedničku celinu.

Ulaganje u bezbednost i zaštitu

U 2009. godini kompanija Sika je investirala oko 10 miliona švajcarskih franaka u bezbednost i zaštitu životne sredine. Kompanija Sika konstantno ulaže u smanjenje potrošnje vode, zaštitu od požara i redukciju otpada. 93 stalno zaposlene osobe u našoj kompaniji rade na projektima vezanim za očuvanje životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i na energetsko održivosti.

Energetska efikasnost

U 2010. godini, energetska ušteda je iznosila 1.259 TJ. Više od pola potrebne energije, 60%, Sika je koristila u formi električne energije. Udeo prirodnog gasa kretao se oko jedne četvrtine. Ostatak je pokriven uljem za loženje i malim delom, centralnim grejanjem. Količina potrošene energije po toni proizvoda se nije promenila i iznosi 616 MJ/t.

Emisije u vodu

Količina organskih jedinjenja ugljenika prebačena u otpadnim vodama do postrojenja za prečišćavanje, u prikazanoj godini je porasla za 24% (2008: -3%), sa 34 t na 42 t. Sadržaj rastvorene neorganske soli u otpadnim vodama je ostao otprilike na istom nivou: 118 t (2008: 116 t).

Čvrsti otpad

Količina otpada je u 2010. godini iznosila 41.000 tona, što je nešto više nego u 2009. godini. Prema tome, udeo opasnog otpada u proizvodnji se nije promenio. Oko jedne trećine otpada, naročito nastalog u proizvodnji polimera i maltera, se povrati i ponovo iskoristi. Na primer, otpad iz proizvodnje polimernih membrana se pretvara u zrnasti oblik i ponovo koristi u proizvodnji.

Bezbednost

Priručnici, obuke, bilteni o bezbednosti i menadžeri za bezbednost su deo plana komunikacije kompanije Sika. Obuka počinje od samih osnova o tome kako bezbedno obaviti neki zadatak, pa do naprednih veština upravljanja određenom opremom.

Potrošnja vode

Usled promena u proizvodnom portfoliju, potrošnja vode je porasla na 2 miliona kubnih metara, uglavnom zbog porasta potrebe za vodom za hlađenje. Voda za hlađenje se uglavnom dobija iz kompanijinih vlastitih izvora za koje je pribavljeno odobrenje nadležnih organa, a zatim se vraća, nezagađena, u hidrološki ciklus.