Temeljan pristup bezbednošću i zdravlju na radu

Ljudi su najvažniji deo naše kompanije i njihova bezbednost, zdravlje i dobra volja predstavljaju osnovne činioce uspeha našeg poslovanja. Zakonom propisani standardi, posvećenost rukovodstva, angažovanost zaposlenih, analiza uslova i rizika na radnom mestu, identifikovanje i otklanjanje opasnosti, obuka i edukacija predstavljaju ključne komponente za program bezbednost i zdravlje na radu u kompaniji Sika.

Zakonom propisani standardi

Standardi za bezbednost i zdravlje na radu kompanije Sika primenjuju se širom naše kompanije. Zahtevi propisani na svetskom nivou mogu se dopunjavati lokalnim standardima. Bezbednost i zdravlje zaposlenih predstavljaju suštinsku vrednost za našu kompaniju. Bezbedan rad nije samo program, već i način na koji se uspešno izvršavaju zadaci.

Posvećenost rukovodstva

Naša kompanija je upoznata sa činjenicom da bezbedno i zdravo radno okruženje zavisi od efikasnog upravljanja u cilju identifikovanja opasnosti i uspostavljanja i održavanja efikasne fizičke i administrativne zaštite. Kultura bezbednosti i zaštite na radu kompanije Sika predstavlja deo procesa procenjivanja kvaliteta rada rukovodstva.

Angažovanost zaposlenih

Od osoblja kompanije Sika očekuje se da bezbednost i zdravlje na radu transformiše u korporativnu vrednost. Određeni supervizori odgovorni su za obezbeđenje bezbednosti na radnom mestu i pravilne upotrebe mašina, opreme i sirovina.

Analiza uslova i rizika na radnom mestu

Odgovornost naše kompanije podrazumeva upoznatost sa artiklima ili supstancama na radnom mestu koji mogu imati negativan uticaj na zdravlje i bezbednost zaposlenih. Procene rizika pomažu pri definisanju mera koje su potrebne za bezbednost ljudi. Ove procene se redovno organizuju i vrše od strane eksternih osiguravajućih kuća, korporativnih sektora i lokalnih timova.

Identifikovanje i otklanjanje opasnosti

Inspekcije su orijentisane kako na trenutno postojeće opasnosti na radnom mestu, tako i na opasnosti do kojih može doći usled promena, npr. nove opreme, procesa, materijala ili izmena u postojećim procedurama. Cilj istraživanja incidenata jeste identifikovanje i sprečavanje opasnosti. Svaka lokacija kompanije Sika pripremljena je za hitne medicinske intervencije ili probleme u vezi sa zdravljem.

Obuka i edukacija

Praktična znanja iz oblasti bezbednosti na radu zahtevaju se od svih zaposlenih u kompaniji Sika. Rukovodioci moraju obezbediti da zaposleni budu upoznati sa materijalima i opremom koju koriste, poznatim opasnostima i, sa načinima na koje se date opasnosti otklanjaju, odnosno kontrolišu. Bezbednost i zdravlje na radu takođe su predmet obuka i predavanja na poslovnim ručkovima.