Optimizacija potrošnje resursa i bezbednosti proizvoda

U izjavi o misiji kompanije Sika opisan je način na koji naša kompanija postupa sa svojim proizvodima: „Mi želimo da preuzmemo odgovornost za bezbednost i životnu sredinu kroz celokupan lanac vrednosti.” U skladu sa ovom izjavom o misiji, optimizacija potrošnje resursa i bezbednosti proizvoda predstavljaju trajne procese u okviru kompanije i deo održivog razvoja.

  •  Kontrola propisa u vezi sa bezbednošću sirovina.
  • Analiza i definisanje zahteva za bezbednost i zdravstvenu ispravnost
  • proizvoda koji se prodaju.
  • Dizajn, pakovanje i obeležavanje proizvoda koji se prodaju.
  • Uputstva za kupce koja se odnose na bezbednost i reciklažu proizvoda.
  • Postupanje sa proizvodima i nadzor.

    Na potrebe kupaca sve više utiče koncept održivog razvoja. Time se zatvara krug, a vodeća ideja održivog razvoja postaje glavni izazov u razvoju uspešnih prozvoda u ekonomskom smislu.