Količina CO2 oslobođenog usled upotrebe osnovnih energenata, u izveštajnoj godini iznosila je 26.000 tona, što podrazumeva smanjenje od 2.800 tona. Emisija SO2 porasla je sa 13 na 21 tonu. Oslobađanje oksida azota (NOX) smanjilo se za 5 tona na količinu od 38 tona. Emisija prašine smanjila se za 7 tona na količinu od 65 tona. Emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) ostala je nepromenjena i iznosi 88 tona.