Sika je potpuno posvećena promovisanju ideje održivog razvoja. Naše inicijative su usmerene na održivost, kako spoljašnje sredine, tako i unutrašnje organizacije. One se formiraju prema broju megatrendova u svetu, uzimajući u obzir ekonomske, socijalne i ekološke aspekte. Za našu kompaniju, održivi razvoj nije samo cilj, već proces koji uključuje da se na nivou kompanije vrši kontinuirano praćenje svih aktivnosti, ponašanja i realizacije obaveza.
Mi smo usredsređeni na uspeh kompanije, zaštitu životne sredine i poboljšanje uslova života ljudi uopšte. Zatim, na ispunjenje obaveza prema akcionarima, konkurentima, dobavljačima i društvu.