WEBINAR 05 - SISTEMSKA REŠENJA ZA HEMIJSKO ANKERISANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA SOFTVER ZA PRORAČUN Sika Anchorfix

SISTEMSKA REŠENJA ZA HEMIJSKO ANKERISANJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA SOFTVER ZA PRORAČUN Sika Anchorfix

  • Osnovne karakteristike i prednosti hemijskog ankerisanja
  • Sika rešenja/sistemi/proizvodi
  • Odgovarajući/prateći standardi
  • Osnovne napomene o postupcima ugradnje
  • Praktična primena Sika Anchorfix softvera za proračun hemijskih ankera
  • Propisi za proračun na osnovu kojih softver funkcioniše
  • Pregled procedure proračuna od unošenja ulaznih podataka do kreiranja izveštaja
  • Analiza rezultata
Prijavite se

REGISTRACIJA I PRISTUP SIKA WEBINARIMA

Preuzmite kompletno uputstvo OVDE

Predavači

Milijan Rasulić

Miljan Milanović