Kompanija Sika Srbija podržala je međunarodni studentski projekat „Privredni forum mladih 2015“ koji se održao od 21. do 23. aprila 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije, u Rektoratu Beogradskog univerziteta i Domu omladine Beograda.

Cilj projekta je sprovođenje aktivnosti i programa koji će mladim ljudima omogućiti sticanje praktičnih znanja i kompetencija neophodnih za uključivanje u svet rada.

Učesnici konferencije, predstavnici državnih institucija, akademske zajednice, privrede i studenata bavili su se temama usklađivanja visokoobrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, problemom nezaposlenosti i sve veće emigracije mladih stručnjaka. Konferencija je organizovana u vidu okruglih stolova, panel-diskusija, predavanja i radionica u cilju osnaživanja sposobnosti studenata u sferama menadžmenta i samopreduzetništva kao i njihovo povezivanje sa privredom.

Predstavnici kompanije Sika Srbija aktivno su učestvovali u sesijama na temu šta sve strane kompanije mogu da urade kako bi unapredile obrazovni sistem i pomogle mladima oko budućih zaposlenja.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS), a uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerziteta u Beogradu i Privredne komore Srbije.

yes