Vaša budućnost u kompaniji Sika. Život punim plućima.

Vi volite zahtevne zadatke koji vas ispunjavaju, rad, postizanje rezultata, zadovoljstvo poslovnim i individualnim uspehom. Sika podržava vašu priču o uspehu. Uzmite za primer upravljanje ljudskim resursima na svetskom nivou u okviru kompanije Sika. Suštinu ove oblasti predstavlja takozvano Upravljanje ostvarivanjem rezultata i talentovanim pojedincima, savremeni sistem za prepoznavanje i dalje usavršavanje pojedinaca koji ostvaruju rezultate i poseduju određene sposobnosti. Ovaj sistem podržava sistematično planiranje unapređenja zaposlenih na više položaje i pomaže kompaniji u prepoznavanju novih talentovanih pojedinaca kako bi se oni planski usavršavali i napredovali.

Konstantno učenje

Posvećeni, kompetentni i odgovorni zaposleni na svakom organizacionom nivou su od suštinske važnosti za postizanje ciljeva kompanije. Promene u organizaciji i radnim procesima zahtevaju kontinuiran i sistematičan protok informacija i prenosa znanja. „Sika Business School“ osnovana je radi ostvarivanja ideje o organizaciji koja se razvija učenjem i dalje će se sistematično razvijati. Takođe, naša kompanija sarađuje sa poznatim univerzitetima i ustanovama, kao što je „Institute for Management Development IMD“ u Lozani, Švajcarska, kao i sa drugim renomiranim organizacijama na domaćem i međunarodnom nivou.


Ostvareni rezultati se nagrađuju.

Prilagođeni sistem bonusa, zajedno sa dodatnim beneficijama kao što su penzijski doprinosi, karakterističan je za politiku kompanije Sika o naknadama u raznim zemljama. S obzirom na to da je naša kompanija aktivna na svetskom nivou i da teži odgovornom poslovanju širom sveta, naš cilj je da na svetskom nivou definišemo jedinstvene minimalne zahteve koji se odnose na penzijske planove i osiguranje za zaštitu od rizika od nesreća i bolesti. Ovi minimalni zahtevi kompanije Sika primenjivali bi se nezavisno od okolnosti i standarda na lokalnom nivou.

Rad u inostranstvu

Pored obuke, dodatnog obrazovanja i novih, raznovrsnih zadataka, iskustvo u drugim zemljama i, iznad svega, iskustvo sa drugim kulturama, predstavljaju elemente koji su značajni za sistematičan i napredan razvoj potencijalnih rukovodilaca. Interne smernice na nivou Grupe pružaju sigurnost i transparentnost zaposlenima koji za potrebe kompanije Sika napuštaju svoju matičnu zemlju, kao i fer uslove ugovaranja prilagođene posebnim okolnostima zemlje domaćina.

Iskoristite šansu, prihvatite izazov !

Na međunarodnom nivou, naša kompanija u svojim redovima broji više od 12.500 zaposlenih. Sika se svuda u svetu oseća kao kod kuće. Međutim, nije samo rad u našoj kompaniji ono što je čini tako posebnom. Bez obzira na to gde radite za Siku, robna marka „Sika“ uživa poverenje javnosti i dobru reputaciju među svim zainteresovanim stranama. Čak i kada je Sika u vlasništvu drugih lica, naslednici osnivača, Kaspara Vinklera, imaju pravo glasa. Kompanija Sika opremljena je za razvoj – za transformisanje u uspešnu kompaniju uz pomoć inovacija, entuzijazma za posao kojim se bavimo i za naše klijente, kao i timskog duha – kao jedan od zaposlenih u kompaniji Sika, postajete značajan deo ovog procesa.