Poštovanje različitosti

Cilj kompanije Sika jeste stvaranje radnog okruženja koje podrazumeva poštovanje, a diskriminacija bilo koje vrste se nikako ne toleriše. Inovacijama, rezultatima i međusobnim poštovanjem određuje se način našeg zajedničkog rada. Svi u našoj korporaciji doprinose uspehu cele Grupe. Kompaniji Sika su poznate prednosti različitosti radne snage, tako da promoviše integraciju pojedinaca iz različitih sfera.

Međukulturalni aspekti

Kompanija Sika ima zaposlene širom sveta, tako da u okruženju u kom vlada veliki takmičarski duh, naša kompanija zavisi od svojih zaposlenih čija slobodoumnost i iskustvo predstavljaju ključni faktor uspeha. U stvari, radno iskustvo u inostranstvu sve više postaje jedan od uslova za dostizanje rukovodećih pozicija. Sika omogućava razvoj svojih najkvalifikovanijih talentovanih pojedinaca pružajući takva iskustva, a takođe, preko svojih stručnjaka, njihovo znanje se prenosi u druge delove sveta kako bi se poboljšalo poslovanje i postigli ciljevi naše kompanije.

Odgovorno poslovanje

Objekti kompanije Sika širom sveta predstavljaju sastavni deo lokalne zajednice. Poslovanje kompanije Sika usmereno je ka ostvarivanju dugoročnog i održivog uspeha za sve zainteresovane strane – u ekonomskom, ekološkom i društvenom smislu. Rukovodstvo i osoblje angažuju se uglavnom na lokalnom i nacionalnom nivou. U smislu humane ekologije u vezi sa objektima i njihovom okolinom, naša kompanija teži da doprinese uspostavljanju jake zajednice i okruženja. Na primer, za nas je važno poštovanje koherentnih ljudskih zajednica, zato što su one dragocene i neophodne.

Kvalitet kao rezultat različitosti

Potrebe, želje i jezici naših klijenata su raznovrsni. Potrebno je da ih razumemo ako želimo da našim klijentima pružimo kvalitetnu uslugu. Poboljšanje kvaliteta ponude naših proizvoda i usluga počinje sa poštovanjem različitosti u okviru kompanije Sika. Ovo obuhvata sastav zaposlenih koji je raznolik kao i naši klijenti, uvažavanje različitih kulturnih stanovišta i stavova, sposobnost da se zadovolje razne potrebe i ukusi ljudi iz različitih krajeva i potrebu za obučavanjem rukovodstva i zaposlenih kako bi se obezbedilo njihovo razumevanje i rad sa složenom bazom klijenata. Iz tog razloga, prihvatanje različitosti predstavlja jednu od naših ključnih tema.