Kompanija Sika upavlja Fondacijom Romuald Burkard pomoću koje je organizacijama u zemljama u razvoju omogućeno pružanje podrške socijalnim i ekološkim projektima kao što su:

- Građevinski i infrastrukturni projekti kojima se ispunjavaju socijalne i ekološke potrebe, kao što su potrebe u vezi sa akumulacijama vode, preradom otpadnih voda,

- Tehnološka edukacija zaposlenih u građevinarstvu,

- Ekološki projekti u vezi sa vodama koji su u indirektnoj vezi sa aktivnostima kompanije Sika u oblasti hidroizolacionih materijala.

Naznačeni cilj jeste promovisanje samostalnog funkcionisanja lokalne zajednice. Iz tog razloga, lokalna predstavništva kompanije Sika dužna su da se prijavljuju za podršku i projekat sprovedu do kraja zajedno sa svojim lokalnim partnerima.