Preuzimanje odgovornosti na globalnom nivou

Naša kompanija smatra da naše obaveze u vezi sa sponzorstvom predstavljaju dugoročnu saradnju u obliku partnerstava od kojih obe strane imaju koristi i kojima obe strane daju svoj dopronos. Našim sponzorskim aktivnostima želimo da pružimo koristan doprinos društvu i sredini u kojoj živimo. Iz tog razolga, sponzorstvo kompanije Sika na globalnom nivou ograničeno je na socijalna, edukativna i ekološka pitanja.

Kompanija "Sika" donirala automobil Institutu za reumatologiju u Beogradu

Švajcarska kompanija SIKA AG, u celom svetu kroz razne vrste donacija i sponzorstava na sličan način pomaže lokanim zajednicama. Ova vrsta podrške usmerena je na ljude i organizacije kojima je pomoć potrebna u gradu ili zemlji u kojoj SIKA ima svoje kompanije ili gde je najpotrebnija.

Fondacija Romuald Burkard

Fondacija Romuald Burkard osnovana je 2005. godine u znak sećanja na Romualda Burkarda, predstavnika treće generacije porodice Vinkler koja je osnovala kompaniju Sika. Pomoću ovog fonda, organizacijama u zemljama u razvoju omogućeno je pružanje podrške socijalnim i ekološkim projektima kojima se promoviše samostalno funkcionisanje lokalne zajednice.

Living Lakes

Kompanija Sika pruža podršku mreži „Living Lakes“ koja se bavi zaštitom jezera širom sveta. Jedan od glavnih izazova u budućnosti predstavljaće obezbeđenje dovoljnih količina izvora pitke vode za svetsko stanovništvo. Cilj mreže „Living Lakes“ jeste očuvanje i zaštita prirodnih resursa, a prvenstveno akumulacija pitke vode.

Fondacija ETH Zurich

Fondacija ETH Zürich pruža podršku istraživanjima i edukaciji na Švajcarskom saveznom tehnološkom institutu u Cirihu. Zahvaljujući sponzorstvu kompanije Sika, omogućena je realizacija raznih projekata, kao što je Monte Rosa Hut, objekat izuzetan po svojoj arhitekturi i savremenoj tehnologiji izgradnje. Naša podrška usmerena je na istraživačke projekte u oblasti hemije, građevinskih materijala i izgradnje.

Transparency International

Kompanija Sika pruža podršku projektu organizacije „Transparency International“ pod nazivom „Sistem nacionalnog integriteta“ (National Integrity System – NIS). U okviru projekta NIS, koristi se inovativna kombinacija opsežnih istraživanja i aktivnog angažovanja zainteresovanih strana u cilju vršenja procene rada antikorupcijskih sistema u 23 evropske zemlje, što predstavlja prvu fazu koja se nadovezuje na fazu razvoja i implementacije ciljnih inicijativa za pružanje podrške u vezi sa otkrivenim propustima u sistemu za borbu protiv korupcije na nacionalnom nivou i nivou EU.